čtvrtek 28. února 2013

Rich Media online ve světě

Dnes jsem strávil část dne sledováním trandů v rich formátech na světovém internetu.

Níže posílám několik ukázek pro inspiraci - především pro Vás zadavatelé!

Na novinku se budete v nejbližší době těšit i na denik.cz


Bannery:Bannery, které se v ČR nikdo neodváží publikovat:


úterý 26. února 2013
úterý 19. února 2013

Pojmy Moderní Display Reklamy


Co je DSP?
Demand-side platforma (DSP) je systém, který poskytuje inzerentům potřebný mozek k pochopení hodnoty nabízených informací v reálném čase, které dodávají Ad Exchanges a SSPs. DSP slouží jako jednotný přístup k RTB reklamnímu prostoru, vyhodnocuje stránky a imprese v porovnání s cíli kampaně, rozpočtovými kritérii a poskytuje integrované reklamní služby.

  • Futura – využívá technologii společnosti Crimtan a její vlastní DSP řešení, bidder a adservery.

Jaký je rozdíl mezi DSP a Ad Exchange/Ad Network? 
Ad Exchanges/Ad Network slouží dvěma účelům v procesu nákupu reklamy:
  1. předat podrobnosti o všech dostupných impresích, jako je doména, velikost, umístění a geografie uživatele
  2. řídit proces dražby za každé zobrazení, včetně přijímání nabídek, stanovení vítěze a usnadnění umístění reklamy vítězného uchazeče
Ad Exchanges/Ad Network nemohou nabídnout nákup RTB přímo, potřebují k tomu DSP.

  • Futura – je prostřednictvím společnosti Crimtan napojena do nejdůležitějších Ad Exchanges a SSPs. Využívá také Crimtan Select, což je komplexní řešení při prodeji reklamního prostoru pro menší a střední publishery. Obchodní model Select je založen na přímém prodeji za domluvené CPT a „revenue share„ z CPT dosaženého prodejem prostřednictvím RTB. Každému napojení Publishera do Selectu předchází analýza jeho audience vč. behaviorální analýzy a segmentace uživatelů. Select chápe význam publisherů a důležitost jejich podpory z hlediska kvality obsahu a kvality audience. Budování Crimtan Select sítě je jednou z nejvyšších priorit.

Co je RTB?
Real-time bidding (RTB) je proces nákupu digitální reklamy, který umožňuje inzerentům vyhodnotit nabídku na základě jednotlivých impresí. Inzerenti mohou vzít v úvahu faktory, jako je stránka, umístění, cena a uživatelská data při podávání nabídek na každou impresi. Vítězná nabídka dostane reklamu. Při použití DSP zabere celý nabídkový proces pro každou impresi méně než 25 milisekund.

  • Futura – využívá Crimtan bidder, což je vlastní technologie, která má přednosti oproti platformám třetích stran, jako např. vlastní flexibilní algoritmus, který může být nastaven dle klientových potřeb, bere v potaz všechny požadované bid parametry (uživatelovu ID, stránku, IP, agenta uživatele, velikost reklamy, zemi, pozici) a data uživatele a optimalizuje vůči cíleným metrikám.
Co je DMP?
Data management platforma (DMP) je velmi důležitá. Je to unikátní platforma pro sběr dat, jejich správu, konsolidaci, vyhodnocení a implementaci v procesu rozhodování o nákupu reklamního prostoru (uživatele) v rámci reklamní kampaně. Je to právě DMP a data obecně, která odlišují jednotlivé technologie, jednotlivé DSP a Trading Desky.
DMP umožňuje konsolidaci online a offline dat zákazníků z různých zdrojů do jednoho místa.
Některé DMPs dokáží také v reálném čase segmentovat uživatele demograficky a behaviorálně, tato data ukládat a neustále je obnovovat a obohacovat. Sebraná data se následně využívají pro cílení online reklamy a pouze implementovaná DMP s behaviorální profilací umožňuje „Look alike targeting“, tedy cílení na uživatele s podobným profilem, např. lepšími vlastnostmi pro realizaci konverzí. Data z každé kampaně se následně vrací do DMP, vytváří zpětnou vazbu, která zlepšuje optimalizaci a výsledky kampaně ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. DSP cookie je samo o sobě „hloupé“. Pokud neaplikuje data z DMP, ať už formou přímé integrace DMP či nákupem dat od 3. strany, dokáže realizovat „pouze“ remarketing.

  • Futura – využívá DMP Crimtan, vlastní vybudované platformy RAMP360. Jedna z hlavních priorit společnosti Crimtan je další rozvoj DMP.Look alike targeting
Nepleťme si také pojem Look alike targeting s kontextovým nákupem reklamního prostoru. Uveďme si to na příkladu: na stránkách kategorizovaných jako Auto, kde nám uživatelé (cookies) dobře konvertují v rámci probíhající online reklamní kampaně - Prodej skladových vozů, jen nakoupíme více uživatelů (cookies) na dalších stránkách s tématikou Auto. Toto není Look alike targeting.
DSP umožňuje realizovat kvalitní remarketing, ale bez DMP a profilační a segmentační technologie nedokáže efektivně získávat nové zákazníky. DSP tedy potřebuje dostat nový kvalitní traffic na stránky kampaně (kvůli umístění DSP cookie), tak aby je mohlo vytěžit, což zvyšuje náklady (v podobně dodatečných impresí či kliků na přivedení nového trafficu).
Toto řeší „audience extension“ (rozšíření publika) pomocí DMP, profilace, segmentace a Look alike targetingu. Tvorba look alike modelu je sofistikovanější.

  • Futura - Look alike targeting je plně integrován v rámci všech produktů Futura.

Co je segmentace cílové skupiny?
Segmentace cílové skupiny je složitý proces rozdělení velké skupiny lidí do více podobných podskupin, založený na podobných vlastnostech, jako je demografie, chování, vyhledávání, frekvence, opakování akcí, geografie, atd. Díky integrované DMP, umožňuje inzerentům rychle vytvořit segmenty, a pak současně běžet, měřit a optimalizovat každý segment tak, jako by šlo o samostatné kampaně. Inzerenti mohou zvýšit efektivitu kampaní tím, že upraví vzhled a vzkaz reklamy pro každý cílový segment.

  • Futura – plně využívá segmentaci Crimtan. Základem jsou standardní segmenty, kterých je 31. Dále je možné cílit na uživatele dle zájmů, záměrů a demograficky. Samozřejmostí je Geotargeting.

Co je retargeting?
Retargeting je strategie používaná online inzerenty k posílání specifických zpráv uživatelům, kteří navštívili jejich stránky, aniž by nakoupili. To je realizováno reklamou vztahující se k produktu nebo službě, kterou uživatel prohlížel na stránkách. DSP umožňuje inzerentům provádět pokročilý  retargeting, který začne v době, kdy uživatel opouští stránku. Retargeting se stal jednou z nejefektivnějších strategií online reklamy, je ale limitován množstvím dat, které má inzerent k dispozici.

  • Futura -  nabízí produkt Retarget, který je povýšen prostřednictvím integrované DMP. Retarget umožnuje plně aplikovat look alike targeting a prospecting new users a tím inzerentovi zajišťuje velmi efektivní up-sell.

Musí mít inzerenti zákaznická data a složité systémy?
Ne, inzerenti mohou využít takovou platformu, která nabídne komplexní řešení. Tato platforma umožní inzerentovi sběr jeho dat, jejich segmentaci a následnou aplikaci v rámci reklamní kampaně.
Takováto platforma nedělá pouze remarketing přirozené audience inzerenta a uměle získané audience z reklamní kampaně, ale především zapojí look alike profilaci a prospecting new user, aby dokázala rozšířit publikum a z toho plynoucí up-sell.
Remarketing pak využije pro cross-sell a budování loajality stávajících zákazníků.
Úlohou platformy je také cílené budování značky (nejen plošné), kdy právě díky datům a segmentaci přirozené audience inzerenta, dokáže rozšířit zásah uživatelů s profilem podobným přirozené audience.

  • Futura nabízí právě toto komplexní řešení prostřednictvím svých produktů:
Futura Optimise
Futura Retarget
Futura Brand


Pavel Pastor

úterý 12. února 2013

Proč online reklama potřebuje data a umělou inteligenci…


Proč online reklama potřebuje data a umělou inteligenci…


Převzatý článek

Lepší pochopení dat pomůže zadavatelům reklamy definovat jejich publikum a nalézt nové uživatele.
Agentury stále více čelí problému, že zatímco je nyní online reklama velmi dobře vybavena k cílení na stávající publikum, není dobře vybavena k identifikaci a cílení nového publika. Online zadavatelé by měli hledat nové technologie s cílením na potencionální zákazníky a vyhledávat nové uživatele.
Umělá inteligence (AI), počítačové modelování a pokročilá matematika budou automatizovat mnoho online reklamních procesů a rozhodovat tím, že odrazí a zesílí lidské znalosti a zkušenosti, což umožní agenturám nalézt a zacílit nové publikum.
Přijetím trading desků, demand-side platforem a real-time biddingu (RTB) se v posledních měsících zásadně změnil online reklamní průmysl.  To dává agenturám možnost realizace reklamních kampaní bez prostředníků, jako jsou reklamní sítě. Nyní si agentury vyzkoušely, že s těmito novými nástroji jsou schopné zvážit výhody a úskalí toho, že to dělají samy, a objevují se i zajímavé výsledky.
Obecně to vypadá, že neexistuje jednotné řešení, které zlepšuje výkon komplexně, a že zde není nic unikátního, co umožňuje agenturám oddělit jejich doručovací metody od jiných, ale některé technologie jsou efektivní na některé kampaně a na některé naopak méně. Retargeting je jednoduchý a používá data první strany v DSP nebo trading descích, což může být efektivní pro zaslání zprávy uživatelům, kteří již stránku navštívili, ale je omezeno konečným množstvím současných návštěvníků stránky.
To, co je obtížné, je neustále budovat povědomí o značce a vyhledávat nové zákazníky, zasáhnout mnoho tisíc potencionálních zákazníku, kteří nikdy nenavštívili klientovy stránky (Prospecting new users). Data třetí strany zakoupené od dodavatelů dat mohou pomoci, ale zadavatelé reklamy často končí s použitím stejných dat jako jejich konkurence. To tlačí náklady na data nahoru a znamená to, že agentury nemohou zasáhnout unikátní publikum, protože přistupují jen k souhrnnému reklamnímu prostoru dostupnému na burzách.
Data management platformy používající AI a počítačové modelační technologie pomohou zadavateli reklamy definovat jejich vlastní publikum a najít nové uživatele. Nákladově nejefektivnější cesta ke zvýšení výkonu je skrze unikátní data a unikátní strategie, které odliší zadavatele reklamy od jejich konkurence. Právě proto již od roku 2009 Crimtan neustále investuje do vývoje své vlastní odbornosti v datovém profilování a v budování své vlastní data management platformy a ad serving technologie.
Proto firma nabídla spolupráci University of Brighton´s School of Engineering, Computing & Mathematics, aby jim pomohli porozumět, jak AI, počítačové modelování a pokročilá matematika mohou zlepšit efektivitu reklamy a poskytnout zadavatelům reklamy lepší cílení, optimalizaci a výkon pro jejich online reklamu.
Pokročilá matematika pomohla internetu vyvinout se do dnešní podoby, ale zůstává zde velký prostor pro zlepšení. Klíčem k němu je schopnost sbírat, ukládat a řídit velké množství dat (včetně behaviorálních dat) tak, aby maximální hodnota mohla být vyjmuta a použita v rámci sofistikovaného, rozsáhlého, real-time prostředí webu a doručování reklamy. Ale řízení dat potřebuje kombinaci správné technologie a správných lidí. Zkušení data vědci, kteří rozumějí online reklamě a mohou efektivně těžit data k vytvoření algoritmů, které osloví různé sektory.
Na základní úrovni tyto AI reklamní technologie definují logická pravidla, která jsou základem pro předvídatelné i překvapující chování internetových uživatelů. To bude mít za následek radikálně inteligentnější a výrazně zrychlené rozhodování jako, která reklama by měla být servírovaná konkrétnímu uživateli, v jakém formátu a kdy. Což výrazně zvyšuje efektivitu kampaně pro inovativní zadavatele reklamy a zároveň obohacuje online internetového uživatele přesně cílenou reklamou.
Klíčovou součástí spolupráce Crimtanu s Univerzitou v Brightonu bude zkoumání, jak negativní rozumové techniky mohou informovat AI technologie a optimalizovat real-time systémy cílení.
V současné době je rozhodování o online reklamní kampani primárně řízeno akcemi uživatelů, jako jsou kliky, online nákupy, zapojení se apod. K dnešnímu dni nebyla hodnota nečinnosti efektivně zapracována do online reklamních systémů. Použitím data negativních rozumových technologií datových vědců pomůže AI technologiím definovat pravidla pro rozhodování na základě nečinnosti a žádných událostí.
Jednoduše řečeno, toto se týká dat vztahujících se k uživatelům, kteří neklikají na reklamu, nenakupují po vstupu do online obchodu nebo nepřejíždějí po expandujícím rich media inzerátu. Výsledný nový systém bude limitovat plýtvání impresemi, což zlepšuje návratnost investice.
Datově řízená reklama má hodně co nabídnout a agentury, které chtějí pracovat blíže s partnerovou sítí k vyhledávání nejnovějších inovací a vytvoření nové data strategie, budou ty, které získají konkurenční výhodu.
Real-time technologie, využívající AI, pokročilou matematiku a předpovídající modelování, jsou nástroje příští generace.  Přinesou zadavatelům reklamy efektivnější budování značky a získávání nových zákazníků, společně s širšími postřehy o chování zákazníků, díky nimž budou zadavatelé efektivněji vytvářet dlouhodobé strategické hodnoty.
Autor textu: Lukáš Havrda